Coneix-me

facebook_1918436436Vaig néixer a Barcelona fa 41 anys. Sóc ciutadana, feminista, socialista i sindicalista.

Estic casada i sóc mare d’un nen de cinc anys. La meva família viu en el Baix Llobregat i procedeix d’Andalusia.

Em vaig llicenciar en  Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona. També he fet un Màster en Direcció Pública a  Esade i soc experta en Mercat de Treball i Diàleg Social per la Universidad Complutense en col·laboració amb l’Escuela Julián Besteiro de la UGT. He fet una vida associativa intensa molt vinculada a l’associacionisme estudiantil en l’AJEC.

Sóc diputada del Parlament de Catalunya i portaveu  del Grup Parlamentari Socialista. Quan deixi la política tornaré a l’Àrea de Relacions Institucionals i Comunicació d’Alstom. També vaig treballar en l’àmbit de la recerca i difusió dels drets humans a la Universitat de Barcelona, en la informació i dinamització de joves al CISEC, en empreses d’estudis de mercat mentre estudiava sociologia i en el lleure infantil.

Estic afiliada a la UGT de Catalunya. He estat membre del Secretariat Nacional de la UGT de Catalunya amb diferents responsabilitats com les secretaries d’Ocupació, de Política Institucional i la Vicesecretaria General. També he participat del sindicalisme a nivell estatal al Comitè Confederal de la UGT.  He tingut l’honor de representar el meu sindicat com a consellera i vicepresidenta del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, al Servei d’Ocupació de Catalunya, al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. També he format part del Consejo Económico y Social de España i del Servicio Público de Empleo Estatal i del Consell del Fons Social Europeu.

Milito al Partit dels Socialistes des el 1999 a l’Agrupació de Pallejà de la Federació del Baix Llobregat. En aquests moments formo part de la Comissió Executiva del PSC Baix Llobregat i sóc Secretària d’Ocupació i Polítiques Socials Partit dels Socialistes de Catalunya.