En defensa de la pervivència del Baix Llobregat

Eva Granados (PSC) amb d’altres diputats comarcals s’adhereixen a la iniciativa dels alcaldes

Diputats de la comarca del Baix Llobregat varen firmar ahir la declaració d’alcaldes en què es promou la defensa de la integritat territorial de la comarca. En un acte realitzat impulsat pel President del Consell Comarcal Joaquim Balsera (PSC), s’ha deixat palès que la comarca del Baix Llobregat és “una comarca amb una consolidació històrica, amb sentiment de pertinença i una realitat econòmica, social i històrica”.

Els i les socialistes de la comarca tenen la voluntat de “millorar l’eficàcia de les administracions” però també de que “tota reorganització no hagi de suposar la desaparició del Baix”.

Per la seva banda, Eva Granados ha posat com a exemples d’innovació en la governança la creació de la Taula de Serveis Socials del Baix Llobregat, que ha definit com “un model d’èxit de concertació de polítiques i de serveis reconegut arreu”, i la iniciativa de l’agència Innobaix.

La Declaració signada manifesta per que la comarca del Baix Llobregat és una realitat consolidada, amb una continuïtat territorial evident, una marcada identitat i sobretot unes grans potencialitats. Defensa la integritat territorial de la comarca i la convivència de mantenir una visió homogènia de la mateixa. La realitat del Baix Llobregat requerix donar-li un tractament institucional, econòmic i social conjunt.

Compartint la necessitat compartida de reestructurar, racionalitzar i reorganitzar si cal les administracions públiques, es posa en valor el treball del Consell Comarcal del Baix Llobregat que ha estat i segueix sent una referència en la prestació de serveis i en matèria de promoció econòmica i garanties socials. Així mateix, es reclama que la reforma dels governs locals de Catalunya es faci imprescindiblement des del consens i la participació real del món local.

Al manifest es proposa el manteniment de la unitat territorial de la comarca, i que es defineixin mecanismes idonis que la garanteixin i n’assegurin una governança i gestió adequada.

Finalment es sol·licita la constitució efectiva d’una comissió entre representants del Consell Comarcal, l’AMB i la Generalitat per establir el futur de la comarca.

Entrevista del Baix.cat a Eva Granados, diputada del PSC al Parlament de Catalunya

Hem conversat amb ella sobre com estan afectant les retallades del Govern de la Generalitat al Baix Llobregat, la situació de les infraestructures clau i els casos de corrupció, entre d’altres temes.
Què és per a tu el Baix Llobregat?

Per mi el Baix Llobregat forma part de la meva identitat, com a persona i com a ciutadana, i en aquest cas també com a persona que s’està dedicant a l’acció col·lectiva. És el meu camp d’actuació, sobre el que vull treballar i sobre el que vull que millorin les condicions de vida de les persones. Jo sóc de Pallejà, tot i que ja no hi visc, però em sento molt del Baix Llobregat i entenc que és el nostre espai, allà on ens desenvolupem, on podem crèixer i on hem de fer tot el possible, perquè al Baix Llobregat també es pot viure millor, així que és també la meva motivació pel dia a dia.

 

Publicació ElBaix.cat