Cap família sense llar, cap llar sense família

8147737871_648740bd60_zLa magnitud de la crisi que travessem està mostrant la seva cara més cruenta en el drama dels desnonaments: famílies que no poden fer front al pagament del seu habitatge i que es veuen al carrer. I quan això succeeix, la normativa legal vigent preveu un procediment d’execució hipotecària que comporta, no només la pèrdua de l’habitatge habitual, sinó també la possibilitat de que s’embarguin els sous i altres béns presents i futurs, de les persones hipotecades i d’aquells que han avalat la garantia. L’evolució de les dades posa de manifest el creixement exponencial de les execucions hipotecàries: Només en l’últim trimestre de l’any 2012 s’han comptabilitzat 19.324 execucions hipotecàries a Espanya, i d’aquestes, 3.879 a Catalunya.

Cal un canvi legislatiu urgent, que adapti les lleis i doni resposta a les necessitats d’aquests moments, permetent la dació en pagament, el lloguer social i l’aturada dels desnonaments. Amb aquests objectius els i les socialistes treballem per a que ningú perdi casa seva amb la nostra acció des dels governs locals, al Parlament de Catalunya i a les Corts Generals.

Avui ens felicitem per la Sentència del Tribunal de Justícia de la UE de gran transcendència en tant que dictamina que la legislació espanyola sobre desnonaments vulnera la normativa comunitària perquè no garanteix als ciutadans una protecció suficient davant les clàusules abusives de les hipoteques. Una sentència que obliga a fer una revisió profunda de la llei hipotecària espanyola i dels mecanismes per al requeriment de pagament i l’execució forçosa que poden derivar en desnonament. Cal aprovar urgentment un decret llei que paralitzi tots els desnonaments que estiguin en marxa com a causa de clàusules abusives i que la nova normativa protegeixi els drets dels ciutadans davant els contractes amb les entitats financeres.

 

Article publicat a El Far.cat

 

Sostre i salari

885.100 persones aturades, només l’any passat 109.700 persones van perdre la seva feina. Unes fredes dades que ens mostren una societat cada cop més empobrida, amb una classe mitja en fase de desaparició i unes classes populars debilitades que cauen en risc d’exclusió social per la manca d’un sistema de protecció que els aixoplugui. Davant la xacra de l’atur i la voladura dels serveis públics a la que estem assistint, vull posar de relleu una fenomen que creix al ritme que cauen les prestacions d’atur i les Rendes Mínimes: els desnonaments. En l’últim trimestre del 2012 s’han comptabilitzat 3.879 execucions hipotecàries a Catalunya. És inadmissible que les famílies perdin les seves llars i que alhora ens trobem que hi ha més pisos buits que mai. Cal garantir el dret a l’habitatge, reclamar l’aturada immediata els desnonaments i que la dació liquidi la hipoteca i els seus interessos. Cal que les famílies romanguin a l’habitatge i establir urgentment un pla d’habitatges en règim de lloguer assequible.

Avui ens felicitem per la tramitació al Congrés de la ILP Hipotecària i esperem que la reforma de la llei de la Renda Mínima que el Grup Parlamentari Socialista ha registrat al Parlament vegi aviat la llum. Perquè des del PSC sabem que hi ha línies vermelles que no es poden creuar, i també sabem que per una societat amb igualtat i amb dignitat, no pot haver-hi cap persona sense un salari, i sense un sostre.