Perquè volem viure amb dignitat

post_perque_volem_viure_amb_dignitat_v3-1-0-27-634-378.pngEl PSC endega una campanya per denunciar la situació d’emergència social que viu Catalunya i demanar un acord per la dignitat que vagi més enllà d’ideologies.

Catalunya es troba en un moment d’emergència social: 902.300 aturats i 113.300 llars catalanes sense cap ingrés segons l’ EPA, 7.000 famílies desnonades, 1 de cada 3 famílies usuàries de Creu Roja no poden donar als seus fills carn ni peix almenys un cop al dia… són sols algunes de les moltes xifres que ens mostren un panorama esfereïdor que demana a crits resposta.

Els i les socialistes, davant l’evident insensibilitat social que demostra dia a dia el Govern de la Generalitat de CIU i el seu soci preferent, ERC, endeguem la campanya “Perquè volem viure amb dignitat” per denunciar la situació d’emergència social que viu Catalunya i demanar un acord per la dignitat que vagi més enllà d’ideologies.

Des del PSC proposem a totes les forces polítiques, les institucions i agents socials un gran compromís contra l’atur i contra la pobresa articulat en base a:

3 línies vermelles per vèncer la pobresa

Els i les socialistes no volem que cap nen vagi a dormir amb gana; no volem cap família sense llar ni cap llar sense família; volem que l’Estat del Benestar protegeixi a les persones en situació de pobresa perquè puguin viure dignament. Per això demanem:

– Ningú sense aliments: Solidaritat alimentària i 3 àpats assegurats per als infants.
– Cap família sense llar, cap llar sense família: lloguer just i subministraments garantits.
– Ningú sense cap ingrés: Reforma de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) i impuls a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

1 pla de xoc contra l’atur

Els drets dels treballadors i treballadores han estat agredits amb l’aprovació de la reforma laboral, que a contribuït a destruïr ocupació i precaritzar el mercat laboral.
Els i les socialistes creiem que calen polítiques actives d’ocupació, que generin llocs de treball amb contractes dignes. Per això demanem:

– Plans d’Ocupació per a persones aturades sense prestació
– Mesures adreçades a persones aturades de llarga durada
– Derogació de la Reforma Laboral

Davant d’un Govern que com a solució només presenta un relat i una agenda rupturista, i que demostra una enorme manca de sensibilitat respecte la greu situació que està vivint el nostre país i els seus ciutadans, el PSC exigeix un compromís urgent i ferm del Govern avui per posar fil a l’agulla a la solució dels problemes urgents i sagnants per a la societat, ja que qui té gana té gana ara.

Cap família sense llar, cap llar sense família

imagesAvui, Pere Navarro i Eva Granados presenten el manifest “Cap família sense llar, sense llar sense família” dels i les socialistes, a les 11 hores a l’Oficina d’habitatge i servei de Mediació hipote`caria de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Els ajuntaments socialistes estan liderant accions concretes a nivell municipal per defensar els drets d’aquestes famílies, i per això a la presentació estaran presents Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat; Nuria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramanet i Diputada; Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès, Carmen Garcia Lores, alcaldessa de Rubí; i Eva Granados, Diputada al Parlament de Catalunya.

Cap família sense llar, cap llar sense família

Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions reals als problemes de la ciutadania.

L’augment del preu de l’habitatge, l’absència d’un veritable parc d’habitatges de lloguer i un tipus d’interès al mínim històric, van empènyer milions de famílies de tot l’Estat espanyol a endeutar-se. Per tal de poder accedir a un habitatge les famílies van contraure hipoteques milionàries i de llarga durada.

Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi. Una crisi que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers i milers de persones i famílies en una situació límit que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del seu habitatge habitual, el poder fer front a la seva hipoteca.

I quan això succeeix, la normativa legal vigent preveu un procediment d’execució hipotecària que comporta, no només la pèrdua de l’habitatge habitual, sinó també la possibilitat de que s’embarguin els sous i altres béns presents i futurs, de les persones hipotecades i d’aquells que han avalat la garantia.

Des de l’any 2007, any en què va esclatar la crisi, fins a dia d’avui, el nombre d’execucions hipotecàries a l’Estat espanyol ha superat les 400.000. Per exemple, només en l’últim trimestre de l’any 2012 s’han comptabilitzat 19.324 execucions hipotecàries a Espanya, i d’aquestes, 3.879 a Catalunya. L’evolució de les dades posa de manifest el creixement exponencial de les execucions hipotecàries. Segons l’informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik (Nacions Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012 “A Espanya l’any 2011 es van produir 212 execucions i 159 desallotjaments al dia”. Pel que fa més concretament a Catalunya, la mitjana de llançaments diaris actualment és de 12.

D’altra banda, fa només uns dies coneixíem les últimes dades de l’estudi del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Segons aquestes el 30,3% dels aturats corren risc de caure en la pobresa. Entre els més susceptibles de caure per sota del llindar de la pobresa destaquen les famílies amb fills al càrrec en les quals tots els seus membres han perdut la feina, el risc de les quals escala fins al 59%. Aquest tipus de llars s’ha multiplicat per cinc des del 2007 a Catalunya, i se situa en 266.800 famílies.

I el que és pitjor d’aquesta dramàtica situació social que evidencien aquestes i altres dades, és que totes les previsions econòmiques no apunten a un creixement de l’ocupació pel qual, amb la normativa legal vigent, continuaran incrementant-se les execucions hipotecàries i els desnonaments, amb el corresponent augment de famílies que perdran el seu habitatge habitual i que es veuran abocades a greus situacions d’exclusió i pobresa amb el que suposa com a amenaça per la cohesió social.

Les decisions i actuacions de l’executiu central i les Corts espanyoles amb majoria absoluta del PP que són qui tenen la potestat d’introduir canvis legislatius per frenar aquesta situació no han estat efectives i només afavoreixen a les entitats bancàries.

La crisi hipotecària i el creixement continu de les execucions hipotecàries han generat una important protesta i demanda social, articulada a través de diferents moviments ciutadans i compartida per la majoria del teixit associatiu present als barris i ciutats del país que generen importants xarxes de solidaritat i reclamen solucions valentes i efectives per salvar a les persones d’aquesta perversa situació.

Així, aquests moviments han articulat i convertit en eina de resposta ciutadana la pressió a les entitats financeres per tal d’assolir acords que facilitin el manteniment de l’habitatge de moltes persones que avui no poden fer front a les quotes hipotecàries, i la demanda de canvis legislatius que permetin la dació en pagament i el lloguer social posant fre a l’onada de desnonaments que trenquen la cohesió social.

També els nostres alcaldes i alcaldesses socialistes han dut a terme diferents iniciatives en aquesta línia com deixar de treballar amb les entitats financeres que promouen desnonaments, posar en marxa oficines d’assessorament i mediació o forçar els bancs a posar en lloguer social els seus pisos buits.

Però l’exemple més clar de tot plegat ha estat la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Aquesta ha recollit 1’5 milions de firmes a Espanya, 400.000 a Catalunya, per implantar la dació de l’habitatge en pagament, establir un procés de moratòria de desnonaments i implantar lloguers socials perquè els afectats puguin estar a les seves llars.

Les firmes evidencien el clamor popular per canviar la legislació hipotecària vigent. Des del PSC hem donat suport a la mateixa i hem recollit signatures des de les Agrupacions locals del partit.

El Partit Popular finalment i davant la reivindicació de més d’un milió de persones, ha hagut de rectificar i permetre la tramitació de la ILP al Congrés dels Diputats.

Pel que fa al PSOE, des del primer moment va defensar la tramitació de la ILP, la dació en pagament amb efectes retroactius i una moratòria que impedeixi que les famílies siguin desallotjades de les seves llars.

El PSC defensa un canvi legislatiu urgent, que adapti el marc legal a la realitat social i que doni resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes afectades, permetent la dació en pagament i el lloguer social i l’aturada dels desnonaments.

Des del PSC continuarem centrant la nostra acció política als municipis, al Parlament i a les Corts Generals per aconseguir que no hi hagi ningú que perdi el seu habitatge i que es pugui exercir efectivament el dret a l’accés a l’habitatge i per això continuarem reclamant i treballant per:

  1. Aturar immediatament els desnonaments.
  2. Que la dació de l’habitatge en pagament liquidi de la hipoteca i els seus interessos (la totalitat del deute).
  3. Que les famílies necessitades puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
  1. Establiment urgent d’un programa d’acompanyament de les famílies desnonades que garanteixi el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible
  2. Garantir el suport i l’assistència jurídica i financera a les famílies que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació.
  3.  Impedir el sobreendeutament de famílies i persones i articulació de la “segona oportunitat”.
  4. Que les entitats rescatades amb diners públics i el SAREB destinin una part important dels pisos que tenen en propietat a lloguer assequible.
  5. Constitució d’un parc d’habitatge de lloguer social.
  6. Investigació de les males pràctiques realitzades pels diferents actors implicats en la bombolla immobiliària i petició de responsabilitats.
  7. Finalment, continuarem el treball d’intermediació amb les entitats financeres per tal d’aturar els desnonaments i que s’ampliï l’oferta de lloguer assequible.

PSC, dimecres 20 febrer 2013

Sostre i salari

885.100 persones aturades, només l’any passat 109.700 persones van perdre la seva feina. Unes fredes dades que ens mostren una societat cada cop més empobrida, amb una classe mitja en fase de desaparició i unes classes populars debilitades que cauen en risc d’exclusió social per la manca d’un sistema de protecció que els aixoplugui. Davant la xacra de l’atur i la voladura dels serveis públics a la que estem assistint, vull posar de relleu una fenomen que creix al ritme que cauen les prestacions d’atur i les Rendes Mínimes: els desnonaments. En l’últim trimestre del 2012 s’han comptabilitzat 3.879 execucions hipotecàries a Catalunya. És inadmissible que les famílies perdin les seves llars i que alhora ens trobem que hi ha més pisos buits que mai. Cal garantir el dret a l’habitatge, reclamar l’aturada immediata els desnonaments i que la dació liquidi la hipoteca i els seus interessos. Cal que les famílies romanguin a l’habitatge i establir urgentment un pla d’habitatges en règim de lloguer assequible.

Avui ens felicitem per la tramitació al Congrés de la ILP Hipotecària i esperem que la reforma de la llei de la Renda Mínima que el Grup Parlamentari Socialista ha registrat al Parlament vegi aviat la llum. Perquè des del PSC sabem que hi ha línies vermelles que no es poden creuar, i també sabem que per una societat amb igualtat i amb dignitat, no pot haver-hi cap persona sense un salari, i sense un sostre.