Instem al Govern a reconèixer el valor del Riu Llobregat

riu

Enguany, el grup parlamentari socialista acabem de registrar una Proposta de Resolució per tal que el Govern reconegui el paper del nostre riu Llobregat a la comarca i al país. Aquí us deixo el text:

El riu Llobregat té una gran importància social, històrica i ambiental per a les comarques de la seva Conca i ha estat eix de desenvolupament, condicionant i configurant el nostre territori. Les seves aigües han fet possible una rica biodiversitat, una potent economia agrícola i el desenvolupament del teixit industrial. Tanmateix, els models socioeconòmics fonamentats en el creixement han ocasionat una forta degradació del sistema fluvial, del territori i de la salut dels ecosistemes dels que formem part.
El paper del riu, com a vertebrador natural del territori i com a font de riquesa econòmica i social, ha anat desapareixent, encaixonat sota una espessa xarxa d’autopistes, carreteres, línies d’alta velocitat, ampliacions de ports i aeroports, urbanització i ocupació del sòl sense límits, esculleres, i un llarg etcètera.
Avui el sistema fluvial del riu i les rieres pateixen una degradació que, en molts casos, els fa irreconeixibles com a sistemes naturals; per on circulen, sovint, aigües residuals contaminades per la indústria i les ciutats, aigües salinitzades per les mines de potassa i on la pagesia manté els seus camps de cultiu sota una forta pressió especuladora. El Llobregat està en estat crític. La recuperació del riu i de la seva conca s’està fent en moltes ocasions basant-se en models d’intervenció que prioritzen la urbanització de l’espai fluvial. Hem de treballar per la seva recuperació ambiental i paisatgística i per aconseguir la declaració del curs baix del riu del Llobregat com un espai natural protegit, connectat amb altres espais naturals com són el delta del Llobregat o el Parc Natural de Collserola, on els pagesos no han de perdre ni un pam més de terra, i on el riu i el seu espai recuperin la qualitat de les seves aigües.
La Unió Europea va elaborar la Directiva Marc de l’Aigua que va entrar en vigor a finals de l’any 2000 i que contempla l’aigua no només com un recurs, sinó també com l’element clau de tot un ecosistema. Segons això, la gestió de l’aigua s’ha de basar en el respecte al medi ambient, l’ús sostenible i la gestió conjunta de tot tipus d’aigua dintre d’una demarcació hidrogràfica. L’objectiu és que al 2015 els sistemes aquàtics gaudeixin de bon estat ecològic.
Algunes entitats cíviques de les poblacions riberenques del Llobregat entre les que podem destacar ANDA d’Abrera, Associació Hàbitats – Projecte Rius, Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBL), Centre Excursionista de Molins de Rei (CEM), Centre d’Ecologia i projectes Alternatius- Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC), CMA l’Arrel de Sant Joan Despí, Consorci del parc fluvial del Llobregat, DEMAC de Castellbisbal, DEMASAB de Sant Andreu de la Barca, DEPANA, Ecologistes en Acció, Els Amics del Camell de Molins de Rei, Espluga Viva- Esplugues de Llobregat, Federació Ecologistes de Catalunya (EdC), Martorell Viu, Ateneu Mulei de Molins de Rei, Associació de veïns de els Conserves de Molins de Rei, Associació Hàbitats–Projecte Rius, La Mola de Molins de Rei, Òmnium Cultural del Baix Llobregat, Plataforma Serres Garraf i l’Ordal, Prou sal, Salvem les Oliveretes, Seo Bird LIFE, WWF-Barcelona, Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua, Societat Catalana d’Herpetologia, etc., reunides sota el nom de Llobregat SOStenible, han fet una proposta per realitzar tot un seguit d’accions de sensibilització, d’estudis i de propostes de millora al voltant de la Conca del Llobregat durant l’any 2013 recollides en l’anomena’t “Manifest pel riu Llobregat”.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari sotasignant presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a recolzar l’any 2013 com “Any del riu Llobregat” amb l’objectiu de fer un reconeixement al riu que ha estat lligat a la història de les poblacions riberenques.

El Parlament insta al Govern a donar suport a la Comissió del riu Llobregat, composada per administracions i entitats, per la realització d’activitats que ajudin a un millor coneixement dels valors del riu Llobregat i que impliquin activament la ciutadania en la seva descoberta, conservació i ús.

Un pas endavant en les obres de l’Escola Antoni Gaudí de Sant Boi de Llobregat

Foto Antoni Gaudi.PET

Aquest matí he tingut el plaer de reunir-me amb l’Alcalde Jaume Bosch de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i una representació de l’AMPA de l’Escola Antoni Gaudí. Una escola les obres de construcció de la qual estaven paralitzades des del 2012. Hem treballat amb ells i amb diversos grups parlamentaris opcions de solució per garantir l’estabilitat del sistema educatiu a la ciutat de Sant Boi.

 

Eva Granados: “La dreta vol estalviar retornant al tancament de les persones dependents a les llars familiars”

Eva Granados, portaveu del Grup Parlamentari Socialista a la comissió de Benestar, Família i Immigració, i la regidora Ana Maria Diaz van conduir aquest dilluns a la tarda el cafè-xerrada dels socialistes molletans sobre Serveis Socials organitzat a La Marineta.

Al llarg de la xerrada va quedar palès que el conjunt de drets i serveis socials que ha anat conquerint la nostra societat durant els darrers anys, principalment gràcies als governs d’esquerres presidits per companys socialistes a Espanya, Catalunya i als ajuntaments, estan començant a  desaparèixer amb els governs de dretes del PP a Espanya i de CiU a Catalunya.

La crisi econòmica i l’austeritat extrema són eines en mans de les dretes (PP i CiU) per retrocedir socialment i recuperar el serveis socials i la beneficència per a rics i per a la gent treballadora. Els governs de dretes volen que passem d’un model de drets a un model de beneficiència ple de desigualtats. Especialment clar és que la primera decisió social del Govern Rajoy fos desactivar la llei de la Dependència, que el govern socialista havia impulsat com a un nou pilar de l’Estat del Benestar, conjuntament amb la Sanitat, l’Educació i els Serveis Social i que va concedir un nou dret a la ciutadania, el dret a que les persones que no es poden valdre per si mateixes siguin ateses per l’estat, garantint en condicions d’igualtat tot un seguit de prestacions i oferint recursos i serveis. Les dretes estan propiciant el retorn de les persones amb dependència a les llars familiars i fer un pas enrere a la igualtat home-dona fent que les dones tornin a fer el paper de cuidadores familiars al suspendre la cotització dels cuidadors no professionals; fet que suposa la pèrdua d’oportunitats per a moltes dones i dificulta greument la integració social de moltes persones.

 Eva Granados va respondre a les diferents intervencions i preguntes del públic. Cal destacar el compromís de la diputada socialista d’accelerar la discussió i la votació per a la reducció de l’IVA dels menjadors escolars al Parlament de Catalunya; que el Govern ha pujat  fins a un 21%, reduint també les persones que accedeixen a les beques de menjador escolar, fet que dificulta greument l’alimentació infantil en apujar el cost a les famílies, un cost que es suma a la pujada que ja han patit d’altres serveis.